Toote kataloog

Põrandakaitse- ja põrandakattematerjalide süsteemid

Epoxy WHG Color
Kogumisvannide ja –ruumide kemikaalikindel kattekiht, ei sisalda süsinikkiudu, ei juhi voolu

                                                                                                                                                                                                                                               

Kasutusala

 • Kattekiht kasutamiseks kattematerjalide süsteemides nagu  WHG
 • Kogumisvannidele, kogumisruumidele ja betoonpindadele lao- ja  laadimishoonetes ning täitmisruumides, kus käideldakse vett ohustavaid vedelikke, vastavalt üldisele ehitusjärelevalve loale nr 59.12-302
 • Põllumajanduslikud kasutusvaldkonnad (nt mahlapressid, söödalavad jm)
 • Kemikaalikindla kattematerjalina ka loakohustuslikes piirkondades

Omadused

 • Pragusid kattev > 0,2 mm
 • Ei lase vedelikke läbi
 • Kõrge vastupidavus kemikaalidele
 • Vananemis- ja ilmastikukindel
 • Käidav või sõidetav
 • Raskesti süttiv

Infolehed

Tehniline infoleht

Tooteohutuskaart komponendile A

Tooteohutuskaart komponendile B

Toimivusdeklaratsioon

Artikli number

 • 1428 räni hall
 • 1429 eritoon (> 100 kg)