Toote kataloog

Põrandakaitse- ja põrandakattematerjalide süsteemid

Epoxy BS 3000 AS
Voolujuhtiv, pigmenteeritud epoksiidvaik-lakk

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Kasutusala

  • Mehaaniliselt ja keemiliselt koormatavad betoonpinnad, mille puhul on nõutav voolujuhtiv kiht
  • Elektritakistus < 10 MOhm vastavalt standardile DIN EN 1081

Omadused

  • Vees emulgeeruv
  • Veeauru läbilaskev
  • Poolläikiv
  • Õhukesekihiline
  • Peale kõvastumist füsioloogiliselt ohutu

Infolehed

Tehniline infoleht

Tooteohutuskaart komponendile A

Tooteohutuskaart komponendile B

Toimivusdeklaratsioon

Artikli number

  • 6394 eritoon > 100 kg