Tegevusalad

EHITUSTÖÖ

Ehitiste säilitamise ning muinsuskaitse teemal on Remmers ületamatu number 1 Euroopas. Pädeva partnerina ehitustöödel pakume Teile mitmekülgseid tootesüsteeme:

Ehitistekaitse

Muinsuskaitse

Fassaadide kaitse ning renoveerimine

Hüdroisolatsiooni jaoks uutes ning vanades ehitistes pakume Aida Kiesol-Tootesüsteeme:

Hüdroisolatsioon Sulfiton pakskihtkatetega ja DS-Süsteemikaitsega

Renoveerimine Aida Kiesol-injekteerimismeetodil ja saneerimiskrohvisüsteemidega

Keldrite hüdroisoleerimine seest poolt mineraalsete hüdroisolatsiooni võõpadega ning avatud pooridega spetsiaalkrohviga

Mahutite hüdroisoleerimine mineraalsete hüdroisolatsiooni võõpadega (nt. joogiveemahutid, tarbevee- ja reoveemahutid)

Muinsuskaitse

Remmersi huvi muinsuskaitsealuste objektide vastu tekkis väga varakult ja selles valdkonnas on tänaseks turul saavutatud juhtiv positsioon. Edu tõestuseks on eelkõige arvukad silmapaistvad objektid ja see baseerub eelkõige sobivatel tootesüsteemidel.

Kehtib printsiip - mitte soovitada universaalseid vahendeid, vaid ennekõike lähtuda individuaalsest lahendusest arvestades kivimitüüpi ja murenemisastet. Hoolikad läbivaatused ja uuringud ning kivimi analüüsid on restaureerimisel äärmiselt tähtsal kohal.

 

Fassaadide kaitse ning -renoveerimine  

Enam kui 50 aastat on Remmers spetsialist igasugustes fassaadikaitse ning - renoveerimise küsimustes. Ta pakub kaitset ja ilu nii modernsetele kui ka muinsuskaitsealustele fassaadidele.

Fassaadikaitseks ei ole olemas universaalset patendiretsepti. Erinevad ehitusmaterjalid on tundlikud erinevate keskkonnakahjustuste suhtes. Seetõttu pakub Remmers iga erineva fassaadiprobleemi jaoks sobivat kaitse- ja renoveerimissüsteemi. 

Funcosil-tooted - sinna juurde kuuluvad silikoonemulsioonid, silaanid, siloksaanid, silikoonvaigud ning silikaadid - mitte ainult ei kata kahjustusi vaid parandavad neid asjatundlikult. 

Kasutusalad: fassaadi puhastus, hüdrofobiseerimine, katmine; saneerimiskrohvisüsteem; müüritise, betooni, looduskivi ja vuukide renoveerimine

PUIDUTÖÖ

Puidukaitsevahendid olid esimesed tooted, mis Remmers oma programmi võttis ja kuni tänaseni kuuluvad need toodete põhigruppi.


Puidukaitse on keskkonnakaitse

Puit on looduse kink, mida tuleb kaitsta. Juba oma tegevuse alguses seadis Remmers omale sihiks keskkonda säästvate toodete ning looduslike toorainete tootmise.

Juba aastakümneid kasutatakse Remmersi puidukaitsetoodetes puhast mesilasvaha ning Canauba palmi lehti.

Tänaseks pakub Remmers puidukaitse ning - restaureerimise tarbeks enam kui 80 toodet. Meie modernsed ja keskkonnasõbralikud tooted täidavad nii kvaliteedi- kui ka ökoloogianõudeid.

Toodete kasutusalad: värskelt langetatud puidu sinekaitse, keskkonnasõbralik puiduviimistlus sise- ja välistingimustes, pinnatöötlus värvidega, lakid ja lasuurid, puidu- ja ilmastikukaitse, vammitõrje, aknaviimistlus, süvaimmutus

 

PÕRANDAKATTED

Remmers on aastakümneid tegutsenud puidu- ja ehitistekaitse vallas, viimastel aastatel lisandusid tootesüsteemid põrandate katteks.

Tugev põrand kui stabiilne aluspind

Põrandad, mis peavad olema eriti kõrge kuluvusastmega, nt. avalikud kontorihooned, hotellid, ööklubid jne. kaetakse Remmersi dekoratiivsete põrandakattesüsteemidega.

Tootevalik hõlmab antistaatilisi põrandakatteid, libisemiskindlaid pindu, kivipõrandaid, alusvärve, immutusi ja viimistluskihte.

Remmersil on põrandakatete süsteemid igasse valdkonda.

Ka tööstuslikud põrandad, nt. ladudes ja tootmishallides, saab suurepäraselt katta Remmersi toodetega kaitsmaks staatilisuse või libisemise eest.